Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK

Koulunkäynti

Opiskelu Everfairin hevosten, oppilaiden ja henkilökunnan vilskeessä ei varmasti käy koskaan tylsäksi, sillä tekemistä ja mhadolliuuksia oppia uutta löytyy aina. Tälle sivulle on koottu lyhyehköksi esittelyksi kaikki, mistä kouluvuosi Everfairin hevosopistossa koostuu. Lisäksi sivulta löytyy yhteenveto kouluaineista - tavallisten lukuaineiden (kuten äidinkielen ja maantiedon) lisäksi oppilaat opiskelevat koulussamme erityisiä hevosopintoja, kuten ruokintaa tai hevosten terveyttä. Kaiken opiskelun ohella oppilailla on tietysti myös vapaa-aikaa, jonka voi senkin täyttää erilaisilla aktiviteeteilla.

opintojen aloitus

Everfair College vastaa vuosiluokiltaan yläastetta ja lukiota. Opistoa käydään kaiken kaikkiaan neljä lukuvuotta. Koulunkäynti aloitetaan 14-vuotiaana ja valmistuessaan opiskelijat ovat hieman syntymäpäivästään riippuen 17-18-vuotiaita. Vuosiluokilla on hieman vaihdellen viidestätoista kahteenkymmeneen oppilasta, mutta koko koulussa opiskelijoita on noin sata. Opintoja suoritetaan koulussamme kursseittain, joten luokkatoverit vaihtuvat sen mukaan, mihin aineeseen kukin on milloinkin ilmoittautunut. Mitään pääsykokeita kouluumme ei ole, ainut vaatimus on oppilaan kiinnostus ja rakkaus hevosiin.

Lukuvuosi alkaa aina 5. syyskuuta. Opiskelijoiden tulee kirjata itsensä sisään opistoon koulurakennuksen kansliassa kello 18.00 mennessä. Samalla opiskelijat saavat kansliasta mukaansa syksyn lukujärjestyksen sekä muita tärkeitä papereita ja tiedotteita. Mikäli opiskelija tuo mukanaan oman hevosen, on se kirjattava ylös tallimestarille viimeistään kello 17.30. Kello 18.10 alkaa koulurakennuksen aulasta tutoreiden vetämä opiston esittelykierros uusille oppilaille. Illallistarjoilu alkaa ruokasalissa kello 20.00, jonka jälkeen vetäydytään yöpuulle. Oppilaat nukkuvat kahden hengen makuuhuoneissa, joissa on jokaisessa oma pieni kylpyhuone. Oppitunnit alkavat seuraavana arkipäivänä.

Opintoihin liittyvissä pulmissa ja muissa asioissa oppilaat voivat kääntyä kanslistin puoleen. Vanhemmista oppilaista koostuvat tutorit vastaavat opiskelijoiden yleisestä viihtymisestä ja auttavat tarvittaessa kaikenlaisissa pulmissa. Tutoriksi voivat hakea kaikki toiselta luokalta eteenpäin. Yhteensä tutoreiksi valitaan kahdeksan iloista ja auttavaista oppilasta.

Lukuvuosikalenteri

Syyslukukausi

 

Kevätlukukausi

 
05/09 Syyslukukausi alkaa 05/01 Kevätlukukausi alkaa
22/10-02/11 Syysloma, vietetään kotona tai koululla 12/02-23/02 Talviloma, vietetään kotona tai koululla
31/10 Halloween 14/02 Ystävänpäivä
04/12 Loppukokeet alkavat (4. luokkalaiset) 26/03-13/04 Pääsiäisloma, vietetään kotona tai koululla
18/12 Joululoma alkaa, vietetään kotona tai koululla 06/06 Loppukokeet alkavat (4. luokkalaiset)
25/12 Joulupäivällinen 19/06 Lukuvuoden päätösjuhla
31/12 Uudenvuoden juhla 20/06 Kesäloma alkaa, vietetään kotona

Päiväjärjestys

Ruokailut

 

Oppitunnit

(Vain arkisin)

Ratsastustunnit

(ma,ke,pe / ti,to)
7.30-9.00 Aamiainen 8.30-9.30 1. tunti 8.00-9.00 Ko. HeB / Re. 100cm
11.00-12.30 Lounas 9.35-10.35 2. tunti 9.00-10.00 Ko. HeB / Re. 120cm
14.30-15.00 Välipala 10.45-11.45 3. tunti 10.00-11.00 Ko. HeA / Re. 110cm
16.30-18.00 Päivällinen 12.35-13.35 4. tunti 13.00-14.00 Ko. VaA / Re. 80cm
20.00-21.00 Iltapala 13.45-14.45 5. tunti 14.00-15.00 Ko. VaB / Re. 90cm
    14.50-15.50 6. tunti 15.00-16.00 Ko. HeA / Me. 70cm→

Oppiaineet

Everfairissa oppiaineet on jaettu kahteen ryhmään: tavallisiin lukuaineisiin ja hevosopintoihin. Molemmista ryhmistä tulee suorittaa kaikista aineista yksi pakollinen kurssi (paitsi vieraista kielistä, joiden lukeminen on vapaaehtoista), mutta muuten opiskelijat saavat vapaasti valita, mitä aineita opiskelevat. Oppiaineista vain ratsastus ja liikunta ovat pakollisia joka lukukaudella. Opiskeltavat aineet valitaan aina lukukausittain – syksyllä opiskeltavat aineet valitaan edellisen lukuvuoden lopulla kesäkuussa ja kevään aineet ennen joululomaa. Uudet ja ensimmäisen vuoden opiskelijat saavat ensimmäiselle syyslukukaudelle valmiiksi tehdyt lukujärjestykset. Yksi kurssi kestää aina yhden lukukauden.

Tavallisia lukuaineita ovat äidinkieli ja kirjallisuus, matematiikka, fysiikka, kemia, biologia, maantieto, historia, yhteiskuntaoppi, ekonomialiikunta ja terveystieto sekä vieraat kielet ranska ja saksa. Hevosopintojen aineita ovat ratsastus, ruokinta, hoito, terveys, kasvatus, valmennus ja käsittely. Nämä oppiaineet koostuvat seuraavanlaisista aiheista:

Ratsastustunteja pidetään arkisin joka päivä lajeittan tasoryhmissä. Samaan aikaan pyörii kaksi tuntia, ja oppilaat ratsastavat viikossa vaihdellen kolmesta tunnista viiteen tuntiin. Jokaisella ratsastustunnilla mennään pääasiassa eri hevosilla (tämä koskee myös opiskelijoita, joilla on oma hevonen opistolla mukanaan), jotta opiskelijat oppivat ratsastamaan kaikenlaisilla hevosilla. Ratsastustuntien hevoslistat ovat näkyvillä päätallin ilmoitustaululla. Ryhmäkoko on 5-7 oppilasta.

Ruokinnassa perehdytään hevosen ruokintasuunnitteluun, erilaisiin rehutyyppeihin sekä hevosen tarvitsemiin ravintoaineisiin ja vedentarpeeseen, lisäravinteita unohtamatta. Tunneilla harjoitellaan hevosen ruokinnan suunnittelua sen käyttötarpeen ja terveydentilan mukaan, ja vertaillaan teollisesti tuotettujen ja luomuruokien eroja, hyötyjä ja haittoja. Oppilaat pääsevät myös tallityöntekijöiden oppiin auttamalla iltatallien teossa.

Hoitotunneilla opetellaan hevosen päivittäistä perushoitoa, vammojen ennaltaehkäisyä sekä jälkihoitoa ja hevosen luonnollisia käyttäytymistarpeita. Oppilaat ymmärtävät, mistä tasapainoinen hevosenhoito koostuu ja oppivat lukemaan hevosen peruseleitä ja kivun ilmenemistä.

Terveys on hevosopintojen aineista kirjapainotteisin – oppitunneilla paneudutaan muun muassa hevosten anatomiaan ja fysiologiaan sekä erilaisiin tauteihin, sairauksiin ja vammoihin. Jokaisella kurssilla vieraillaan lähialueen hevosklinikoilla ja seurataan ammattitaitoisten eläinlääkäreiden työskentelyä. Tunneilla painotetaan fyysisen terveyden lisäksi hevosen mielenterveyttä, ja sivutaan hevosen käsittelyä ja koulutusta maasta käsin sekä vapaana (eng. 'liberty training').

Kasvatuksessa painottuvat tamman ja varsan hoito ja terveys, hyvän hevosjalostuksen periaatteet sekä terveen sukupuun suunnittelu. Tunneilla on mahdollista opetella myös varsan kouluttamista, kuten ihmiseen ja käsittelyyn totuttamista sekä rauhallisesti paikallaan seisomista tai vierellä kävelyä. Paitsi että oppilaat pääsevät touhuamaan Everfairin omien varsojen kanssa, tämänkin aineen kursseilla vieraillaan läheisellä kasvatustallilla.

Valmennuksen opinnoissa käydään läpi hevosten valmennuskausia, eri harjoittelumuotoja sekä hevosten verryttelyä ja kuntoutusta. Tunneilla opitaan muun muassa kaikille hevosille hyvin sopivia voima- ja notkeusharjoituksia, ja niitä päästään kokeilemaan myös käytännössä. Opinnoissaan pidemälle edenneet oppilaat suunnittelevat erilaisille ja eri käytössä oleville hevosille valmennussuunnitelmat.

Käsittelytunneilla opetellaan hevosten kehonkieltä sekä niiden turvallista maastakäsittelyä. Tunneilla tehdään muun muassa talutus-, juoksutus- ja lastausharjoittelua. Hevosen ja ihmisen välinen luottamus on tunneilla tärkeässä osassa. Näillä tunneilla oppilaat pääsevät myös halutessaan harjoittelemaan syvällisemmin hevosen vapaana kouluttamista (liberty trainingia) ja positiivista vahvistamista koulutusmetodina.

Kokeet

Opettajat pitävät pitkin lukukautta kokeita, pieniä testejä tai pistokokeita jokaisella kurssilla, tavallisten läksyjen lisäksi. Lukukauden lopulla opettaja antaa oppilaalle kurssista kokonaisarvosanan, joka koostuu tuntiaktiivisuudesta ja suorituksista. 

Neljännellä luokalla oppilaat suorittavat kaikista haluamistaan oppiaineista (kuitenkin vähintään kolmesta luku- ja kolmesta hevosaineesta) kirjalliset loppukokeet, jotka on jaettu syys- ja kevätlukukausien loppuun. Kokeet arvioidaan kirjainarvosanoilla seuraavasti: A (kiitettävä), B (hyvä), C (tyydyttävä), D (välttävä) ja F (hylätty).

Hevosopintojen loppukokeisiin kuuluu kaikissa aineissa käytännönkoe. Ratsastuskokeessa opiskelijat suorittavat omaa tasoaan vastaavan kouluratsastusradan. Halukkaat saavat myös ratsastaa rataeste- ja/tai maastoesteradat, joista mainitaan erikseen todistuksessa. Ratsastuskokeet arvioidaan kahdella tavalla: perinteisillä prosenteilla/virhepisteillä sekä taitoarvosteluna. Muissa kokeissa on suoritettava jokin pieni tehtävä moitteettomasti, esimerkiksi hevosen ruokkiminen, juoksuttaminen kaikissa askellajeissa tai jalkojen kylmääminen.

hoitohevoset

Everfairissa kaikki opiskelijat saavat opistolta oman hoitohevosen. Hoitajan tehtäviin kuuluu hevosen päivittäin perushoito, eli hevosen harjaaminen, jouhien selvittäminen, kavioiden puhdistus ja jalkojen kylmäys. Lisäksi hoitajat huolehtivat varusteiden ja ruokakuppien puhdistuksesta sekä tarvittaessa karsinan siivouksesta ja ruokinnasta. Mikäli hevonen ei ole päivällä ollut ratsastustunneilla, pääsee sillä ratsastamaan (tähän kysyttävä aina lupa tallimestarilta). Jos hevonen on jo ollut tunneilla tai se tarvitsee vain kevyttä liikuntaa, saa sitä käydä taluttamassa käynnissä maastossa, kentällä tai maneesissa. Viikonloppuisin hoitohevosellaan saa osallistua lähialueen tallien kilpailuihin ja valmennuksiin. Opinnoissaan pidemmälle edenneet oppilaat pääsevät osallistumaan muun muassa hoitohevosensa ruokintasuunnitteluun.

Halutessaan oppilaat voivat tuoda oman hevosensa Everfariin. Tällöin he eivät tietenkään saa hoitohevosta, vaan keskittyvät huolehtimaan omasta hevosestaan tai ponistaan. Yksityishevoset asuvat opistollamme täysihoidolla, josta luonnollisesti aiheutuu oppilaalle lisämaksuja. Kuukausittainen tallivuokra oppilaan yksityishevoselle on £500.

Muu toiminta

Everfairissa järjestetään oppilaiden iloksi paljon erilaista toimintaa tavallisia koulupäiviä siivittämään. Lukuvuoteen mahtuu esimerkiksi pitkä liuta erilaisia tapahtumia. Viikonloput on pyhitetty valmennuksille, kursseille ja kilpailuille. Loma-aikoina pidetään leirejä ja pitkiä vaelluksia. Lisäksi juhlapyhinä pidetään teemaan sovipaa tapahtumaa - halloweenina koittaa yöratsastuksen aika, jouluna nautitaan suuren joulupäivällisen ääressä ja talvilomalla päästään säiden salliessa kokeilemaan rekiajelua ja hiihtoratsastusta.

Vapaa-aika

Hevosten hoitamisen ja ahkeran opiskelun lisäksi Everfairissa ei paljon vapaa-aikaa ole, minkä vuoksi se on sitäkin arvokkaampaa. Oppilaat pääsevät rentoutumaan ja viettämään aikaa oppilaille tarkoitettuissa oleskeluhuoneissa, joista löytyy muhkeiden sohvien ja lämpöisten takkatulien lisäksi paljon lauta- ja videopelejä sekä elokuvia. Liikunnallisemmat oppilaat pääsevät vapaasti käyttämään lenkkipolkuja, tenniskenttää, liikuntasalia ja uima-allasta. Koulun vanhassa taidegalleriassa on iso kaappi täynnä erilaisia piirustus- ja maalausvälineitä, jotka vain odottavat käyttäjäänsä.

Jokaisen kuukauden ensimmäisenä lauantaina oppilaat pääsevät käymään Oxfordin kaupungin keskustassa ostoksilla ja syömässä. Everfairista lähtee bussi kaupunkiin aamulla kello 10, ja paluumatka kouluun alkaa iltapäivällä kello 16. Mukaan lähtee aina viisi opettajaa, jotka pitävät lukua oppilaista.

Lomilla oppilaat saavat halutessaan lähteä kotiin perheensä luokse tai jäädä koululle asumaan (paitsi kesälomalla, joka vietetään aina kotona). Vastaavasti loma-aikoina vanhemmat tai huoltajat ja sisarukset saavat tulla vierailemaan Everfairissa, ja heille varataan ilmoituksesta myös nukkumapaikat koululla.

 

ˣ TÄMÄ ON VIRTUAALITALLI ˣ THIS SITE IS A VIRTUAL STABLE ˣ

©2020 E v e r f a i r - suntuubi.com